In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi

360-myslakowice-banner
biuletyn

 


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Wykaz nr 6/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wpisany przez Daria w czwartek, 18 lipca 2019 05:02

Wykaz nr 6/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

Czytaj

Zwrot podatku akcyzowego

Wpisany przez Daria w wtorek, 16 lipca 2019 09:13

{gallery width=280 height=180}2019-07-16/2.jpg{/gallery}

Czytaj

VII Festival dell Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów 2019

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 15 lipca 2019 11:37

{gallery width=320 height=120}2019-07-15/1.png{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zaprasza na VII Festival dell Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów 2019

 

11.08 niedziela

godz. 15.00 Otwarcie wystaw
Wystawy: malarstwo, rzeźba, szkło, fotografia
Pałac Wojanów: fotografia- Barbara Górniak
Pałac i Park Bukowiec: rzeźba -Grzegorz Pawłowski, Malarstwo Bogumiła Twardowska-Rogacewicz
Pałac Pakoszów: szkło Konrad Tomaszewski
godz. 16.00 Koncert Kalejdoskop Polskiej Muzyki – Jacek Szreniawa z zespołem
19. 00 Koncert operowy- Asuka Uchida-sopran, Barbara Sas-piano
Miejsce: Pałac Wojanów

12.08 poniedziałek
godz. 19.00 Koncert flamenco- zespół Los Duendes
Miejsce: Zamek Karpniki / w przypadku niepogody Pałac Wojanów

13.08 wtorek
godz. 19.00 Spektakl teatralny Kontrabasista- Krzysztof Rogacewicz
Miejsce: Ornamental Farm Bukowiec

14.08 środa
godz. 16.00 Koncert fado- Kinga Rataj z zespołem
Miejsce: Pałac Pakoszów
godz. 19.00 Recital skrzypcowy Mariusza Patyry
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Ornamental Farm Bukowiec

15.08 czwartek
godz. 16.00 Spotkanie autorskie: Jacek Cygan będzie czytał WIERSZE PODRÓŻNE z publicznością! Będą mu towarzyszyć skrzypce
Mistrza Mariusza Patyry!
Miejsce : Pałac Wojanów
godz. 19.00 Koncert „Malinowa” Stanisława Celińska z zespołem
cena: 80,00 zł (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Ornamental Farm Bukowiec

16.08 piątek
godz. 16.00 Spotkanie autorskie z Ewą Kassalą- „Królowa Saby i jej przepowiednie”
Miejsce: Pałac Wojanów
godz. 19.00 Koncert „Pamięci Leopolda Kozłowskiego”- Jacek Cygan i artyści scen krakowskich
cena: 80,00 zł (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Ornamental Farm Bukowiec

17.08 sobota
godz. 16.00 Spektakl teatralny J. Pilcha – „Dziennik przebudzenia" w wykonaniu Adama Ferencego i Joanny Kosierkiewicz
cena: 50,00 zł (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: Owczarnia w Ornamental Farm Bukowiec
godz. 19.00 Koncert Katarzyna Groniec z zespołem
cena: 80,00 zł (ilość miejsc ograniczona)
Miejsce: Artystyczna Stodoła w Ornamental Farm Bukowiec


Koszt karnetu na wszystkie płatne wydarzenia 250,00 zł


Rezerwacja miejsc od 01.08.2019 pod numerem +48 603 619 139 lub drogą mailową m.paterka@dolinapalacow.pl

Bilety do nabycia w Kawiarence w Artystycznej Stodole w Bukowcu od 10.07.2019
Płatności za bilety można także dokonać przelewem na konto 47 2490 0005 0000 4600 5072 1656 (Alior Bank)
Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław
z podaniem w tytule przelewu: nazwy wydarzenia oraz daty

Organizator- Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Czytaj

Nabór wniosków na wymianę sposobu ogrzewania

Wpisany przez Daria w czwartek, 11 lipca 2019 12:39

{gallery width=280 height=180}2019-07-11/1.jpg{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej informacji - zobacz

Czytaj

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wpisany przez Daria w środa, 10 lipca 2019 14:18

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - więcej

Czytaj

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w wtorek, 09 lipca 2019 08:57

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie Sołectwa wsi Mysłakowice, które odbędzie się w dniu 16.07.2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.

Porządek zebrania wiejskiego:
1.Otwarcie zebrania.
2.Omówienie spraw związanych ze spółką KSWiK.
3.Sprawy różne.
4.Zamknięcie zebrania.

                                                      Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Wakacyjne godziny otwarcia boiska Orlik w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w piątek, 05 lipca 2019 06:33

W związku z okresem wakacyjnym, informujemy, że zostały wydłużone godziny otwarcia boiska sportowego Orlik w Mysłakowicach.

Obecnie boisko otwarte jest w godzinach:

  • 09:00 – 12:00
  • 15:00 – 21:00

Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z boiska sportowego Orlik.

Czytaj

PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”

Wpisany przez Adam Szumowski w piątek, 28 czerwca 2019 11:29

PROJEKT: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”
 NR: RPDS.10.02.03-02-0012/18

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „KOMPETENTNI UCZNIOWIE W GMINIE MYSŁAKOWICE”. Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 10: Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej - ZIT AJ -projekty konkursowe, a okres jego realizacji trwa od 01.07.2019r. do 31.01.2021r.

Czytaj

II nabór - dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Wpisany przez Daria w czwartek, 27 czerwca 2019 09:45

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie uchwały nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Mysłakowice dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice ogłasza ponowny nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice w 2019 r.

* prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach .zwane..są dalej pracami;

** ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2018 Wójta Gminy Mysłakowce z dnia 25.06.2018 r. zwane jest dalej Zarządzeniem


1. Organ udzielający dotacji: Gmina Mysłakowice.

2. Kwota przeznaczona na dotacje w budżecie Gminy Mysłakowice na 2019 r.: 30 000,00 zł; słownie: trzydzieści tysięcy złotych.

3. Maksymalna wielkość dotacji: do 100%

Dotacja z budżetu Gminy Mysłakowice może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku. W przypadku, gdy Beneficjent na prace konserwatorskie, restauratorskie

lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Mysłakowice wraz z kwotami przyznanymi na ten cel z innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.


4. Uprawnieni wnioskodawcy.

O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadającemy tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, która złoży wniosek opracowany w formie określonej uchwale nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r., miejscu i terminie określonych w tym ogłoszeniu.


5. Zabytki kwalifikujące się do dofinansowania.

Dotację można uzyskać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice.


6. Koszty kwalifikujące się do dofinansowania.

Dotacja może obejmować wyłącznie nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.).

Dotowane mogą być wyłącznie prace, które będą realizowane w 2019 r.


7. Termin realizacji prac objętych dotacjami.

Prace powinny być zakończone najpóźniej do dnia 15 grudnia 2019 r.


8. Ogólne warunki naboru wniosków, dotowania oraz realizacji i rozliczania prac.

Wnioski należy sporządzić na formularzu określonym w załączniku do Uchwały nr LIV/347/18 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice.

Do wniosku należy obowiązkowo załączyć dokumenty, których lista określona jest szczegółowo w formularzu wniosku.

Dotacji udziela Rada Gminy Mysłakowice w trybie uchwały, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2019 r.

Informacje o udzieleniu dotacji publikowane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice.

Z podmiotami, które uzyskają dotacje, zwanymi dalej Beneficjentami, Wójt Gminy zawrze.umowy o udzieleniu dotacji. Wzór umowy określony jest w załączniku nr 2 zarządzenia.

Beneficjent zobowiązany będzie do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), a w przypadkach, w których przepisy te nie mają zastosowania Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania przy wyborze wykonawcy prac zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

Po zakończeniu prac Beneficjenci zobowiązani są do złożenia sprawozdań z zakresu rzeczowo - finansowego wykonanych prac, w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia ustalonej w umowie o udzieleniu dotacji. Sprawozdanie należy sporządzić na formularzu, którego wzór określony jest .w załączniku nr 3 zarządzenia.

Umowę o udzielenie dotacji uznaje się za wykonaną z chwilą zaakceptowania sprawozdania przez Wójta Gminy.

Dotacja udzielona przedsiębiorcy będzie stanowić pomoc de minimis.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji warunków umowy może skutkować wstrzymaniem przekazywania dotacji i wezwaniem do zwrotu przekazanych środków wraz z odsetkami.


9. Wymagania formalne przy naborze wniosków.

9.1. Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu.

9.2. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu wymaganych załączników.

9.3. Wszystkie strony począwszy od pierwszej strony formularza do ostatniej strony ostatniego załącznika powinny być ponumerowane.

9.4. Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem: „nie dotyczy”, czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN.

9.5. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do jego złożenia

w imieniu podmiotu ubiegającego się o dotację.

9.6. Formularz i załączniki należy trwale spiąć według kolejności stron.


10. Miejsce i sposób składania wniosków.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem:

„Nabór wniosków o dotacje na prace przy zabytkach”, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mysłakowice lub przesłać pocztą na adres Urzędu.


11. Termin naboru wniosków: do dnia 11.07.2019 r.


UWAGA!

Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

Wnioski, które wpłyną po ww. terminie naboru nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie odesłane.

Wszystkie wnioski złożone w terminie pozostają w aktach Gminy Mysłakowice bez względu na to, czy wnioskodawcy uzyskają dotacje, czy nie.

Złożenie poprawnego pod względem formalno - prawnym wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Informacji udziela:

1) Janusz Lichocki - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

i Inwestycji – Przewodniczący – tel. 75 64 39 981;

2) Daria Tadeusz - Inspektor ds. promocji, funduszy sołeckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi – tel. 75 64 39 986;

udostępnione są do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.myslakowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy myslakowice.bip.net.pl w zakładce Zabytki.

formularz informacji o pomocy de minimis dostępny jest również pod linkiem: link

Czytaj

Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wpisany przez Daria w czwartek, 27 czerwca 2019 08:41

Uchwała nr X/85/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr IX/74/19 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, położonych na obszarze Gminy Mysłakowice z budżetu Gminy Mysłakowice na 2019 r. - więcej

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

 

spacer

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt