In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

OGŁOSZENIE

Wpisany przez Adam Szumowski w wtorek, 12 grudnia 2017 19:01

Urząd Gminy Mysłakowice zawiadamia, że w terminie do dnia 21 grudnia 2017r. istnieje możliwość złożenia oferty cenowej na pozyskanie drewna z terenu lasu położonego w miejscowości Mysłakowice przy ul. 1 Maja, stanowiącego własność Gminy Mysłakowice na podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.6160.61.2017.MP z dnia 20.11.2017r. tj. 23 drzew, o łącznej objętości ok. 61,15m3.
Oferta cenowa może zostać złożona w formie e-mail na adres srodowisko@myslakowice.pl lub w pok. nr 1 Urzędu Gminy Mysłakowice przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 20.12.2017r. godz. 10:00.
Oferowana cena netto za pozyskane drewno nie może być mniejsza niż 1800,00 zł  (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).
Równocześnie informuje się, iż ofertę mogą złożyć wszyscy zainteresowani posiadający niezbędne uprawnienie, doświadczenie i sprzęt do wykonania prac związanych z pozyskaniem drewna.
Dodatkowo informuje się, że wybrany oferent będzie zobowiązany do:
a)    wykonania wycinki drzew własnym staraniem, na własny koszt, bez powodowania szkód osób trzecich, w terminie do 28 lutego 2018r.,
b)    zawiadomienia Nadleśnictwa Śnieżka w Kowarach o dokonanym wyrębie w celu legalizacji drewna przy pniu,
c)     pokrycia wszelkich szkód wynikłych podczas prac przy wycince drzew,
d)    uporządkowania terenu po wykonanej wycince drzew łącznie z zabraniem gałęzi.

W załączeniu decyzja Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.6160.61.2017.MP - pobierz

Sprawę prowadzi:
Jacek Kubielski, tel. 756439985

Czytaj

Spotkanie konsultacyjno - szkoleniowe

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 11 grudnia 2017 13:17

Serdecznie zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą oraz osoby, które chciałyby rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność na:

spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe dotyczące: zasad przyznawania pomocy oraz lokalnych kryteriów wyboru, obowiązujących w ramach wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020(2023).

Spotkanie odbędzie się: 18.12.2017 r., godz. 14.00-17.00. w Centrum Aktywności Społecznej POGÓRZE w Podgórzynie, przy ul. Żołnierskiej 13.

Wsparcie dotyczy osób mieszkających bądź prowadzących działalność na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór (miejscowości do 20 tys. mieszkańców): Szklarska Poręba, Piechowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, Mysłakowice oraz Janowice Wielkie.

{gallery width=140 height=200}2017-12-11/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Protokół z zebrania wiejskiego wsi Mysłakowice

Wpisany przez Daria w środa, 06 grudnia 2017 13:09

Protokół z zebrania wiejskiego wsi Mysłakowice z dnia 27.11.2017 r. dotyczący m.in. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.

protokół

załącznik do protokołu

Czytaj

Informacja o wyniku I ustnego przetargu w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w wtorek, 05 grudnia 2017 10:58

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 631/7, obręb 0009 Mysłakowice.

więcej

Czytaj

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego w Bukowcu

Wpisany przez Daria w wtorek, 05 grudnia 2017 10:56

Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki nr 196/2, obręb 0002 Bukowiec.

więcej

Czytaj

Informacja o wyniku II rokowań na zbycie działki w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w wtorek, 05 grudnia 2017 10:55

Informacja o wyniku II rokowań na zbycie działki nr 269/1 w Mysłakowicach.

więcej

Czytaj

Zimowe utrzymanie dróg

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 04 grudnia 2017 13:47

Gmina Mysłakowice informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mysłakowice w sezonie 2017/2018 prowadzi:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z siedzibą w Mysłakowicach,
ul. Daszyńskiego 16f,

  • Piotr Stasiak - tel. 667 577 119,
  • Ryszard Rzońca - tel. 601 751 480.


Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za nadzorowanie usługi jest pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji:

  • Wojciech Dudzik, tel. 75 64 39 987.
Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 04 grudnia 2017 11:45

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) ogłasza nabór do składu Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku pt.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną. Możliwość zgłaszania swoich kandydatów do opiniowania złożonych ofert mają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakresem zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym wraz z oświadczeniem członka komisji konkursowej, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 11 grudnia 2017 roku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@myslakowice.pl

ogłoszenie

formularz

oświadczenie

Czytaj

Wyłączenia energii elektrycznej

Wpisany przez Daria w czwartek, 30 listopada 2017 12:16

TAURON Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach energii elektrycznej w miejscowościach:

  • Łomnica, ul. Karkonoska 129 działka numer 498/6 - dniu 04.12.2017 r. w godz. 08:00-14:00,
  • Kostrzyca, ul. Karpacka od 73 do 109 - dniu 05.12.2017 r. w godz. 08:00-15:00,
  • Mysłakowice, ul. Żołnierza, Psie Pole, Dolna 2, 4, 10, 12, 14, 16, Jeleniogórska numery nieparzyste od 7 do 25, numery parzyste od 22 do 28 - dniu 06.12.2017 r. w godz. 09:00-11:00,
  • Bukowiec, ul. Wiejska od 1 do 7, Szkolna od 1 do 11, Robotnicza 24 - dniu 07.12.2017 r. w godz. 08:00-14:00.
Czytaj

Informacje dotyczące Legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wpisany przez Daria w wtorek, 21 listopada 2017 08:14

Informujemy, że na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 ze zm.).

Ważne: Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie nowe, do dnia 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.
Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Jest to rozwiązanie analogiczne do dotychczasowego.

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt