In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Przeprawa na rzece Bóbr otwarta

Wpisany przez Daria w czwartek, 22 lutego 2018 16:21

Drodzy mieszkańcy,
informujemy, że w dniu 23.02.2018 r. zostanie otwarta przeprawa tymczasowa na rzece Bóbr w Dąbrowicy.

Czytaj

Badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego

Wpisany przez Daria w środa, 21 lutego 2018 08:50

Zapraszamy na badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego (profilaktyka jaskry).
W dniu: 28.02.2018 w SPZOZ ul. Wojska Polskiego 2A w Mysłakowicach godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

  • Zapisy telefonicznie (75)647-08-30
  • Koszt badania komputerowego 5 zł
  • Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 28.02.2018
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

                                                                                              Serdecznie zapraszamy

Czytaj

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Wpisany przez Daria w środa, 21 lutego 2018 08:47

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017, poz. 1376 z późn. zm.), ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, trwających w dniach 19 lutego 2018 r. – 26 marca 2018 r.

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030.
Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław
lub zeskanowane wraz z wersją edytowalną na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl.

W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030 – Departament Rozwoju Regionalnego UMWD”.

Uwagi będzie można również zgłaszać w czasie trwania subregionalnych spotkań konsultacyjnych.

Podczas konsultacji przewidziane są spotkania m.in. z jednostkami samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi i gospodarczymi wg harmonogramu:

  • 9 marca 2018 r. Legnica
  • 15 marca 2018 r. Jelenia Góra
  • 21 marca 2018 r. Wałbrzych
  • 22 marca 2018 Wrocław

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

więcej

Czytaj

Elektroniczne zwolnienia e-ZLA

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 19 lutego 2018 10:50

30 czerwca 2018 r. kończy się okres, w którym lekarze mogą wystawiać zwolnienia lekarskie w formie papierowej. Zmiany dotyczące zwolnień lekarskich obejmą lekarzy, płatników składek i ubezpieczonych.

więcej

Czytaj

Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Mysłakowice

Wpisany przez Daria w piątek, 16 lutego 2018 11:24

Gmina Mysłakowice złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie Budowy Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Zadanie polega na rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Mysłakowice. W ramach zadania planuje się stworzenie trzech ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do rożnych grup wiekowych sprzyjających międzypokoleniowej integracji społecznej.

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia w sposób znaczący estetyki przestrzeni publicznej oraz poprawi jakość życia mieszkańców gminy Mysłakowice.

Pierwszy kompleks zaplanowano przy ul. Śląskiej w Mysłakowicach, drugi przy ul. Kolejowej w Łomnicy, natomiast trzeci przy ul. Sportowej w Karpnikach. Wszystkie kompleksy będą zlokalizowane w pobliżu boisk sportowych.

Na terenie działek przeznaczonych do zagospodarowania ustawione zostaną przyrządy do aktywnej rekreacji – siłownia plenerowa fitness, stół do gry w szachy lub warcaby oraz stół do tenisa stołowego.

Wartość zadania to 150 036,87 złotych.

Czytaj

Ogłoszenie art. 19a

Wpisany przez Daria w czwartek, 15 lutego 2018 10:25

W wyniku rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118) przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE” w/w oferta została pozytywnie zaopiniowana i w drodze powierzenia realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE otrzyma kwotę w wysokości 5.000 złotych.

Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Daria w środa, 17 lutego 2016 10:20

W wyniku rozpatrzenia oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118) przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE” w/w oferta została pozytywnie zaopiniowana i w drodze powierzenia realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE otrzyma kwotę w wysokości 5.000 złotych

Czytaj

Oferta w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 13 lutego 2018 14:10

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. Festiwal „Byle do wiosny”.

W dniu 12.02.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląską na realizację zadania w sferze realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Festiwal „Byle do wiosny”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 21.02.2018 r.

formularz

oferta

Czytaj

Komisariat Policji w Kowarach otrzymał nowy radiowóz

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 12 lutego 2018 12:46

Komisariat Policji w Kowarach otrzymał nowy radiowóz.

Pojazd został wcześniej specjalnie przystosowany do służby w Policji zgodnie z przygotowaną przez funkcjonariuszy specyfikacją. Samochód posiada najnowocześniejsze wyposażenie ułatwiające pracę policjantów oraz zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Zakup radiowozu sfinansowano ze środków budżetowych Policji i ze środków przekazanych przez samorządy lokalne. Gmina Mysłakowice dofinansowała zakup w kwocie 21.250,00 złotych.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-02-12{/gallery}

Czytaj

Dolnośląskie Małe Granty 2018

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 12 lutego 2018 10:58

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych - operator Dolnośląskich Małych Grantów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Punkt Doradczy w Wałbrzychu prowadzony przez Fundację „Jagniątków”, zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym, które rozpocznie się o godzinie 16.00, 13 lutego 2018 roku, w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska (ul. Bankowa 27, Jelenia Góra - sala szkoleniowa).

Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań i wyjaśniania wątpliwości przy składaniu wniosków w II naborze Dolnośląskich Małych Grantów.

Projekt Dolnośląskie Małe Granty, którego celem jest wzmocnienie postaw obywatelskich społeczności lokalnych Dolnego Śląska, jest dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

więcej

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt