In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

zima
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Przebudowa Przedszkola w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w piątek, 24 marca 2017 11:37

{gallery width=350 height=37}2017-03-24/1.jpg{/gallery}

 

 

 

Gmina Mysłakowice realizuje projekt nr RPDS.07.01.03-02-0003/16 pn. „Przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałania 7.1.3 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AJ.
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mysłakowice.

Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, zlokalizowanego przy ul. Daszyńskiego 20 w Mysłakowicach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej – aktualizację kosztorysów inwestorskich, opracowanie Studium wykonalności, realizację robót budowlano-instalacyjnych, świadczenie usług nadzoru inwestorskiego oraz doposażenie sal przedszkolnych i placu zabaw a także promocję projektu.

Podstawową grupą docelową są dzieci uczęszczające do przedszkola objętego projektem.

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Czytaj

Ogłoszenie

Wpisany przez Daria w czwartek, 23 marca 2017 10:57

Szanowni Państwo,

W dniu 24 marca 2017 r. (piątek)  Ewidencja ludności i dowody osobiste będą czynne do godziny 12.00.

Za wynikłe utrudnienia przepraszamy.

                                                                      Wójt Gminy Mysłakowice
                                                                         /-/Michał Orman

Czytaj

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Mysłakowicach

Wpisany przez Daria w środa, 22 marca 2017 12:45

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 06 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach.

Porządek zebrania wiejskiego:
1.Otwarcie zebrania wiejskiego,
2.Plan pracy na 2017 rok,
3.Wybór przedstawiciela wsi do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
4.Sprawy różne,
5.Zamknięcie zebrania.

                                                            Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Darmowe przewozy mieszkańców do Ośrodka Zdrowia

Wpisany przez Daria w środa, 22 marca 2017 11:45

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że od 1 marca 2017 roku został uruchomiony darmowy przewóz mieszkańców Gminy Mysłakowice do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach ul. Wojska Polskiego 2A.

Mieszkańcy miejscowości tj. Gruszków, Strużnica, Karpniki, Krogulec, Bukowiec, Kostrzyca mogą nieodpłatnie korzystać z transportu do SP ZOZ w Mysłakowicach.

Przewóz odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę począwszy od 1 marca do 31 maja 2017 r. (za wyjątkiem 4 maja – czwartek).

Zachęcamy mieszkańców Gminy Mysłakowice do korzystania z darmowego przewozu.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2017-03-22{/gallery}

rozkład

Czytaj

Ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Wpisany przez Administrator w wtorek, 21 marca 2017 15:28

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. z 2016 r. poz.1961).

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

Czytaj

Wyjaśnienia Spółki Green Energy Power Sp. z o.o.

Wpisany przez Daria w wtorek, 21 marca 2017 14:37

Spółka Green Energy Power Sp. z o.o., informuje, iż w dniu 17.03.2017 r. zostały przeprowadzone przez wykonawcę, testy przedodbiorowe poszczególnych urządzeń, z wykorzystaniem suchych trocin.

Przy testowaniu warunków maksymalnych obciążeń przepływów w instalacji, trociny odłożyły się w ciągu technologicznym, a następnie w niedoborze tlenu wytworzyła się sadza.

Testem maksymalnych przepływów, został zakłócony proces gazyfikacji i spalania, schładzając proces do wartości pozwalających na wytworzenie dymu.

W normalnej pracy instalacji takich przepływów nie stosuje się. Test miał wykazać maksymalne możliwe obciążenia wentylatorów i kanałów przepływowych w sytuacjach awaryjnych przy wysokich temperaturach.

Instalacja przy oczyszczaniu pneumatycznym, emitowała do atmosfery widoczny dym przez około kilku minut.

Testowane były również przepływy w suszarni z użyciem rozdrobnionego materiału 19.12.12.

Zostały przetestowane instalacje przeciwpożarowe i system reakcji na skoki temperatur poza wyznaczony zakres. Przez krótki czas temperatura w suszarni przekroczyła 200st C, co mogło skutkować wyczuwalną wonią plastiku. Ta sytuacja nie występuje podczas normalnej pracy instalacji.

Testy temperaturowe trwały kilkanaście godzin i poza dwoma powyższymi zdarzeniami, instalacja nie stanowiła żadnej uciążliwości dla środowiska.

więcej

Czytaj

Bezpłatne wsparcie dla osób z niepełnosprawnością

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 20 marca 2017 06:45

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego realizuje projekt, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać bezpłatne wsparcie i wydatnie poprawić jakość życia - swoją i swojej rodziny. Działania obejmują szereg bezpłatnych działań - świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich, teleopiekę czyli wykorzystanie nowoczesnych technologii w opiece na osobami z niepełnosprawnością (kamery, smartfony, piloty SOS, czujniki otwarcia drzwi, Internet bezprzewodowy), a do tego wsparcie dla opiekunów faktycznych – darmowe szkolenia, doradztwo i wsparcie psychologiczne.
więcej

Czytaj

Bezpłatne szkolenia, staże zawodowe oraz wsparcie finansowe

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 20 marca 2017 06:31

Liderzy na rynku funduszy europejskich jakimi są Eureka Sp. z o.o. oraz Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii wraz z partnerami biznesowymi tj. firmą Business Development Group SA oraz E-Skills Sp. z o.o. w ramach środków Unii Europejskiej realizują trzy projekty w zakresie aktywizacji zawodowej osób młodych do 30 roku życia oraz wsparcia osób poszukujących pracy po 30 roku życia. Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wykaz projektów realizowane przez nasze Biuro Projektu:
1. Sukces gwarantowany – program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie dolnośląskim (projekt skierowany do osób poniżej 30 roku życia) – szkolenia i staże zawodowe oraz wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2. L@boratorium sukcesu – kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży ICT w województwie dolnośląskim (projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia) – szkolenia i staże zawodowe.
3. Kompas K@riera – kompleksowy program aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim (projekt skierowany do osób powyżej 30 roku życia) – staże zawodowe.

więcej

Czytaj

Zmiana stawek opłat

Wpisany przez Administrator w środa, 15 marca 2017 13:53

Zmiana stawek opłat dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - szczegóły

Czytaj

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego

Wpisany przez Daria w wtorek, 14 marca 2017 11:26

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o wywieszeniu w dniu 14 marca 2017 roku na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, stronie internetowej gminy Mysłakowice (www.mysłakowice.pl) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wykazu nieruchomości gminnej (lokal mieszkalny) przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy.

wykaz

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt