In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

kalendariumi
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Nabory wniosków LGD Partnerstwo Ducha Gór

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 kwietnia 2018 12:29

Informujemy, że na stronie LGD Partnerstwo Ducha Gór zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków następujących zakresów:

1. Ogłoszenie nr 5/2018 w zakresie:

  • INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA, REKREACYJNA I KULTUROWA: więcej

2. Ogłoszenie nr 6/2018 w zakresie:

  • ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: więcej

3. Ogłoszenie nr 7/2018 w zakresie:

  • PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: więcej
Czytaj

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 kwietnia 2018 12:05
  • Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s ksiegowości i sprawozdawczości budżetowej - więcej
  • Ogłoszenie o naborze na stanowisko d/s planowania przestrzennego - więcej
Czytaj

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Mysłakowice

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 kwietnia 2018 07:35

18 kwietnia 2018 roku odbyła się Nadzwyczajna – Sesja Rady Gminy Mysłakowice, której głównym punktem było udzielanie pomocy finansowej Powiatowi Jeleniogórskiemu na realizację zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2742D Mysłakowice – Miłków w km 0+000 do 4+023’’- ulica Wojska Polskiego w Mysłakowicach oraz wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Mysłakowice na 2018 rok.

Zmiany w budżecie dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W sesji udział wzięli Komendant Miejski PSP w Jeleniej Górze bryg. Radosław Fijołek, Przedstawiciel Służby Operacyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Marek Gałan, Członek Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Jan Padewski oraz Zarządy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy otrzymała od Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotację na zakup samochodu pożarniczego średniego w kwocie 250 000 zł. Brakująca szacowana kwota do zakupu pojazdu wynosi 510 000 zł.
W celu zapewnienia możliwości realizacji zakupu wynikającego z otrzymanej przez jednostkę dotacji, Gmina Mysłakowice musi przekazać środki finansowe do jednostki w formie dotacji celowej zabezpieczającej wyżej wspomniany wkład. Planowany wkład uwzględnia środki finansowe planowane do przekazania dla Gminy Mysłakowice z WFOŚiGW – 80 000 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 80 000 zł.
Ochotnicy z Bukowca mają otrzymać łomnicki samochód Berliet Camiva.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-04-19{/gallery}

Czytaj

Realizacja inwestycji przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków

Wpisany przez Daria w poniedziałek, 16 kwietnia 2018 17:03

{gallery width=200 height=300}2018-04-16/1.jpg{/gallery}

Czytaj

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Wpisany przez Daria w piątek, 13 kwietnia 2018 11:34

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich, informujemy rolników, że wszystkie zgłoszenia szkód łowieckich z terenu gminy Mysłakowice od dnia 1 kwietnia 2018 r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy Mysłakowice. Obowiązuje tylko forma pisemna zgłoszenia, druki zgłoszenia można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta – parter pokój 1 lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.myslakowice.bip.net.pl w Zakładce Ochrona Środowiska – Rolnictwo i Łowiectwo – rok 2018.

Czytaj

Zebranie wiejskie w Łomnicy

Wpisany przez Daria w piątek, 13 kwietnia 2018 11:13

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20.04.2018 r. (piątek) o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Łomnicy.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania wiejskiego
2. Sprawozdanie Sołtysa za 2017 rok
3. Zmiany w Funduszu Sołeckim na 2018 rok
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania

                                                         Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Akcja informacyjna o zakazie wypalania traw

Wpisany przez Daria w piątek, 13 kwietnia 2018 07:28

Wiosna jest okresem, w którym każdego roku pojawia się problem wypalania traw. Ogień stanowi ogromne zagrożenie dla życia roślin, zwierząt i ludzi oraz wpływa niekorzystnie na całość środowiska przyrodniczego. W płomieniach giną pospolite gatunki zwierząt, a także wiele cennych gatunków chronionych, a niekontrolowane wypalanie jest także zagrożeniem dla mienia i życia ludzkiego.

Wypalanie traw prowadzi do:

  • ponoszenia dużych kosztów licznych interwencji straży pożarnej, które mogłyby być przeznaczone na inne cele.
  • zagrożenia życia i mienia ludzkiego poprzez niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia i straty materialne z tego tytułu.
  • niszczenia roślin i zabijania zwierząt przez ogień i wysoką temperaturę, ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym objętych ochroną prawną oraz miejsca ich występowania i rozwoju.

Wypalając trawy i nieużytki rolne łamiesz prawo!
więcej

Czytaj

Tradycje wielkanocne na lnianym obrusie

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 kwietnia 2018 09:35

Tradycje wielkanocne na lnianym obrusie to projekt realizowany przez Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach w ramach zadania publicznego, zgodnie ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie współfinansowane jest przez Gminę Mysłakowice. W ramach projektu, w dniu 26.03.2018 r. zostały przeprowadzone w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach warsztaty z ozdabiania jajek na stół wielkanocny. Warsztaty takie zostały też przeprowadzone w Przedszkolu nr 13 w Jeleniej Górze.
W dniu 24.03.2018r. Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczyło w pokazie stołów wielkanocnych we Wrocławiu, natomiast w dniu 08.04.2018 r. Panie uczestniczyły w konkursie tradycji ”Mała Wielkanoc” zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Pomost”. W/w konkurs odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach gdzie prezentowane były pisanki, palmy, obrysy oraz potrawy przygotowane według tradycyjnych receptur. Za udział w imprezie Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało nagrodę i dyplom laureata. Nagrody indywidualne otrzymały: Anna Kotyła - za kwaśnicę i Maria Patejuk-Stenzel - za mazurka śliwkowego. Opisane powyżej wydarzenie zostały zilustrowane załączonymi zdjęciami.

Informację sporządziła: Maria Patejuk-Stenzel

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2018-04-10{/gallery}

Czytaj

Zebranie wiejskie w Dąbrowicy

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 kwietnia 2018 08:49

Sołtys oraz Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) o godzinie 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowicy.

Porządek zebrania wiejskiego:
1. Otwarcie zebrania
2. Sprawozdanie Sołtysa za 2017 rok
3. Zmiany w Funduszu Sołeckim na 2018 rok
4. Sprawy Różne
5. Zamknięcie zebrania
                                                               Sołtys i Rada Sołecka

Czytaj

Oferta w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w piątek, 06 kwietnia 2018 10:17

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pt. „Konkurs tradycji Mała Wielkanoc”.

W dniu 06.04.2018 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Pomost” na realizację zadania w sferze realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Konkurs tradycji Mała Wielkanoc”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl
lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 16.04.2018 r.


Ogłoszenie
Oferta
Formularz uwag

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt