In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

Piąty Bal Charytatywny

Wpisany przez Daria w piątek, 23 stycznia 2015 11:10

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach zaprasza na Piąty Bal Charytatywny, który odbędzie się 14 lutego godz. 1830 w Restauracji "Chata za Wsią" w Mysłakowicach.

Więcej informacji na plakacie.

{gallery width=460 height=460}2015-01-23/plakat_bal_charytatywny.jpg{/gallery}

Czytaj

Zamknięcie przejazdu kolejowego Wojanów - Jelenia Góra

Wpisany przez Daria w piątek, 23 stycznia 2015 08:58

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi na drodze powiatowej Wojanów – Jelenia Góra przejazd kolejowy zostanie zamknięty w terminie od dn. 31.01.2015 r. do dn. 14.02.2015 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj

Uwaga mieszkańcy wsi Mysłakowice!

Wpisany przez Daria w środa, 21 stycznia 2015 12:51

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Mysłakowice informuje odbiorców wody, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej wystąpi przerwa w jej dostawie dla mieszkańców Mysłakowic w dniu 22 stycznia 2015 r. od godziny 900 do 1500.

Za zakłócenia w dostawie wody Spółka przeprasza Odbiorców.

Czytaj

Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego

Wpisany przez Daria w środa, 21 stycznia 2015 09:50
20 stycznia 2015 roku odbyło się Spotkanie Noworoczne Starosty Jeleniogórskiego oraz podpisanie porozumienia w zakresie wspólnej promocji turystycznej powiatu jeleniogórskiego.
 
Spotkanie Starosty, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów odbyło w się w Hotelu Restauracji Chata za Wsią w Mysłakowicach. 
 
Podczas uroczystości przedstawiciele władz podpisali Porozumienie na lata 2015-2018 w ramach, którego wszystkie gminy zrzeszone mają możliwość uczestniczenia w targach i giełdach turystycznych w kraju i za granicą. Ponadto w ramach podpisanego dokumentu będą podejmowane działania na rzecz promocji stworzonej już marki „Karkonosze” w tym m.in. działania medialne, upowszechnianie wizerunku loga marki Karkonosze, prezentacje na giełdach i innych niż targi przedsięwzięciach promocyjnych, a także promocja na stronie www.visitkarkonosze.com i portalu społecznościowym facebook.com/VisitKarkonosze.
 
Nie mogło zabraknąć również podziękowań dla byłego starosty jeleniogórskiego Pana Jacka Włodygi, który za swoją wieloletnią pracę otrzymał obraz z widokiem na Samotnię. Były starosta jest obecnie przewodniczącym Komisji Współpracy Zagranicznej i Partnerstwa.
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania
 
{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide  orientation=horizontal}2015-01-21{/gallery}
Czytaj

XVI Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych

Wpisany przez Daria w sobota, 17 stycznia 2015 14:36

17 stycznia 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Mysłakowicach odbyło się już XVI Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jeleniogórskiego. Spotkanie rozpoczęła Msza św. o godz. 11.00 w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach, którą odprawił Ks. Biskup Marek Mendyk z Legnicy.

Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Mysłakowicach miało miejsce dzielenie się opłatkiem i okolicznościowy poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział wiele osób niepełnosprawnych m.in. Związek Głuchych, Związek Niewidomych, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Stowarzyszenie Osób Przewlekle Chorych „Pomocna Dłoń”, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Przyjaciele”, Karkonoski Klub Amazonek, Grupa „Niezapominajki” z Mysłakowic oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jeleniej Góry i Kowar. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele władz powiatu i gminy, organizacji pozarządowych, instytucji, sponsorzy, harcerze, wolontariusze oraz opiekunowie i rodziny osób niepełnosprawnych.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide  orientation=horizontal}2015-01-17{/gallery}

Fot. Daria Tadeusz

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide  orientation=horizontal}2015-01-18{/gallery}

Fot. Grzegorz Truchanowicz

Czytaj

Nabór do składu Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert

Wpisany przez Daria w czwartek, 15 stycznia 2015 11:00

Wójt Gminy Mysłakowice na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza nabór do składu Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku pt.: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną. Możliwość zgłaszania swoich kandydatów do opiniowania złożonych ofert mają organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W pracach Komisji Konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakresem zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do 6 lutego 2015 roku bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ri@myslakowice.pl

 

Ogłoszenie + formularz zgłoszeniowy

Czytaj

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wpisany przez Daria w czwartek, 15 stycznia 2015 10:51

Wójt Gminy Mysłakowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku pt. Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.

Konkurs ma na celu wyłonienie zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu w oparciu o infrastrukturę gminną na rzecz mieszkańców gminy Mysłakowice oraz udzielenia dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Celem realizacji zadań jest zaspokojenie potrzeb poprzez rozwój kultury fizycznej na terenie gminy, stworzenie dzieciom i młodzieży wiejskiej warunków do uprawiania sportu, zagospodarowanie czasu wolnego oraz wyrównanie szans w dostępie do kultury fizycznej i sportu.
 
Rodzaj zadań w 2015: Upowszechnianie sportu w oparciu o infrastrukturę gminną.
Termin składania ofert: 06.02.2015 r.

Więcej informacji w załącznikach.

Zarządzenie nr 5/2015

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Czytaj

Uwaga mieszkańcy gminy Mysłakowice!

Wpisany przez Daria w piątek, 09 stycznia 2015 12:16

W dniu 21 stycznia 2015 r. od godz. 700 będą zbierane poświąteczne drzewka choinkowe. Zbiórkę przeprowadzi Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o. 

Drzewka należy dostarczyć do najbliższego dla Państwa gniazda selektywnej zbiórki odpadów.

 

                                                                                        Referat Gospodarki Komunalnej

Czytaj

Interaktywna Mapa z atrakcjami regionu

Wpisany przez Daria w czwartek, 08 stycznia 2015 11:59

Na portalu 24jgora.pl pojawiła się długo oczekiwana Interaktywna Mapa z atrakcjami naszego regionu. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Mysłakowice do zamieszczania interesujących, znaczących miejsc, które warto pokazać turystów, a także miejsc, w których mogą zatrzymać się i np. dobrze zjeść.

Aby dodać nowy punkt, a tym samym wskazać atrakcje, które polecamy, należy zaznaczyć miejsce na interaktywnej mapie, dodać zdjęcia wraz z opisem i gotowe – dzięki naszemu wpisowi każdy będzie mógł odwiedzić polecany przez nas punkt.

 

Interaktywna Mapa z atrakcjami regionu

Czytaj

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Wpisany przez Daria w środa, 07 stycznia 2015 13:56

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 111 ust. 7 w/w ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Mysłakowice I ratę rocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poszczególnych punktach sprzedaży, w których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500,00 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525,00 zł.
- 37 500,00 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 525,00 zł.
- 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, w przypadku gdy sprzedaż nie przekroczyła powyższej wartości opłata wynosi 2 100,00 zł.
Wartość sprzedaży oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Wartością sprzedaży jest kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości lub niezłożenie oświadczenia w w/w terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia.
Informacji udziela Pani Monika Dobrucka – inspektor ds. dowodów osobistych, zdrowia i osób niepełnosprawnych tel. 75 64 39 972, e-mail: dowody@myslakowice.pl

 

Oświadczenie do pobrania

Czytaj

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Zamków i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

karkonosze_logotyp_rgb