In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

 

 

 

smieci1c

zima
ig


Zapraszamy na oficjalną stronę Doliny Pałaców i Ogrodów - www.dolinapalacow.pl

postheadericon Aktualności lista

II konsultacje społeczne dotyczące zmiany ulicy w Łomnicy

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 stycznia 2017 11:05

Szanowni mieszkańcy Gminy,
W dniu 19 stycznia br. wydałem Zarządzenie Nr 0050.3.2017 w sprawie przeprowadzenia II konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Mysłakowice w miejscowości Łomnica.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie od mieszkańców miejscowości Łomnica propozycji nowej nazwy dla obecnej ulicy Karola Świerczewskiego
w Łomnicy. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy miejscowości Łomnica, którzy ukończyli 16 lat. Mieszkańcy miejscowości Łomnica będą mogli wnieś swoje propozycje nadania nowej nazwy ulicy w formie Ankiety II Konsultacji Społecznych stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konsultacji wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.3.2017.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 19 stycznia 2017 r. – 24 lutego 2017 r.

                                                                                                          Wójt Gminy Mysłakowice

                                                                                                                /-/ Michał Orman

zarządzenie nr 0050.3.2017

formularz zgłoszeniowy

Czytaj

Oferta w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 stycznia 2017 10:49

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pt. „VI Festival dell’Arte w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.

W dniu 12.01.2017 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Fundację Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „VI Festival dell’Arte
w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl  lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice
na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 27.01.2017 r.

ogłoszenie

oferta

formularz zgłoszeniowy

program 2017

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości pozyskania drewna

Wpisany przez Daria w czwartek, 19 stycznia 2017 07:33

Urząd Gminy Mysłakowice zawiadamia, że w terminie do dnia 25 stycznia 2017r. istnieje możliwość złożenia oferty cenowej na pozyskanie drewna z terenu lasu położonego w miejscowości Mysłakowice przy ul.1 Maja, stanowiącego własność Gminy Mysłakowice na podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR-VI.6160.117.2016 z dnia 15.12.2016r. tj. 6 drzew, o łącznej objętości 24,30m3, w tym drewna użytkowego 14,42m3.
Oferta może zostać złożona w formie e-mail na adres srodowisko@myslakowice.pl lub w pok. nr 1 Urzędu Gminy Mysłakowice przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 25.01.2017r. godz. 12:00.
Równocześnie informuje się, iż ofertę mogą złożyć wszyscy zainteresowani posiadający niezbędne uprawnienie, doświadczenie i sprzęt do wykonania prac związanych z pozyskaniem drewna.
Dodatkowo informuje się, że wybrany oferent będzie zobowiązany do:
a) wykonania wycinki drzew własnym staraniem, na własny koszt, bez powodowania szkód osób trzecich, w terminie do 31 marca 2017r.
b) zawiadomienia Nadleśnictwa Śnieżka o dokonanym wyrębie w celu legalizacji drewna przy pniu
c) pokrycia wszelkich szkód wynikłych podczas prac przy wycince drzew,
d) uporządkowania terenu po wykonanej wycince drzew łącznie z zabraniem gałęzi.

ogłoszenie

Czytaj

Jubileusz mieszkanki wsi Łomnica

Wpisany przez Daria w środa, 18 stycznia 2017 11:54

12 stycznia 2017 r. mieszkanka Łomnicy, Pani Antonina Salamon obchodziła setne urodziny. To jedna z najstarszych mieszkanek Gminy Mysłakowice.
Z okazji tego wyjątkowego Jubileuszu Panią Antoninę odwiedzili goście składając życzenia zdrowia, wręczając kwiaty i upominki. Prócz najbliższych, Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz Radną Gminy Panią Violettą Walawską i Sołtysem wsi Łomnica Panem Zbigniewem Kuczajem.

Wójt Gminy odczytał i wręczył Pani Antoninie listy gratulacyjne, które na Jego ręce przesłała Premier Beata Szydło oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Goście nie zaśpiewali Jubilatce tradycyjnych 100 lat - zabrzmiało chóralne 150 lat!
Antonina Salamon urodziła się w Gródku nad Dunajcem a w Łomnicy zamieszkała w 1958 r. Urodziła dziewięcioro synów i doczekała się ponad trzydziestu wnuków i prawnuków.

Nadal wspiera swoich bliskich doświadczeniem i dobrą radą. Starsi ludzie, którzy przez kilkadziesiąt lat obserwują zmienne koleje historii, to najlepsze źródło prawdy o życiu, dlatego niech żyją jak najdłużej i przekazują młodym pokoleniom swoje nieocenione rady.
My również gratulujemy Pani Antoninie osiągnięcia tak zacnego wieku oraz życzymy jeszcze długich lat w zdrowiu, spokoju i otoczeniu bliskich, życzliwych osób.

{gallery count=5 width=85 height=85 counter=0 links=0 alignment=left navigation=hide orientation=horizontal}2017-01-18b{/gallery}

Czytaj

Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów

Wpisany przez Daria w środa, 18 stycznia 2017 09:50

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, iż od dnia 01 luty 2017 r. uruchomione zostają nowe połączenia PKS TOUR Jelenia Góra na trasie Jelenia Góra - Mysłakowice Orzeł przez Łomnicę.
Godziny odjazdów z Jeleniej Góry: 9.20, 11.10, 13.15, 14.50, 16.20, 18.40.
Godziny odjazdów z Mysłakowic: 7.05, 10.10, 12.00, 14.10, 15.35, 17.45, 19.25

W związku z powyższym informuje, że z dniem 1-go lutego 2017 r. zostaną zlikwidowane niżej wymienione kursy linii nr 3 na odcinku Bukowiec, Mysłakowice - Przyboczna, kursy te będą rozpoczynały swój bieg na przystanku Przyboczna Pętla.
Przystanek „Mysłakowice Orzeł”:

 • W dni robocze: o godz. 06:59*, 17:53* i 18:50*
 • W soboty: o godz. 09:26LG, 09:26LM, 15:31L z Bukowca i 12:39L 
 • W niedziele i święta: o godz. 09:34nG, 09:34nM, 12:39n, 15:39n

Skróceniu do przystanku Przyboczna Pętla ulegną nw. Kursy z Karola Miarki:

 • W dni robocze: o godz. 06:09*, 16:29*G i 16:36*M, 18:03*
 • W soboty: o godz.08:24LB, 11:24L, 14:24LB 
 • W niedziele i święta: o godz.08:24n, 11:24n, 14:24n

Dotychczasowe kursy MZK w Jeleniej Górze linii nr 3 w dni robocze o godzinie 05:20* z Zajezdni w Jeleniej Górze i kurs z Mysłakowice Orzeł o 06:01* pozostają bez zmian.


{gallery width=200 height=160}2017-01-18a/22.png{/gallery}

Czytaj

Realizacja kampanii pt. "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Wpisany przez Daria w wtorek, 17 stycznia 2017 10:08

więcej

informator

ulotka

Czytaj

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty w trybie art. 19a

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 stycznia 2017 13:04

Wójt Gminy Mysłakowice informuje o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.)na realizację zadania publicznego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

W dniu 04.01.2017 r. do Urzędu Gminy Mysłakowice wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny KARKONOSZE na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. FESTIWAL „LUDOWE GRANIE NA GRUSZKOWSKIEJ POLANIE”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mysłakowice w zakładce Pożytek Publiczny, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mysłakowicach. 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. 

Uwagi można zgłaszać pisemnie drogą elektroniczną na adres: ri@myslakowice.pl 

lub listownie na adres: Urząd Gminy Mysłakowice, ul. Szkolna 5, 58-533 Mysłakowice 

na formularzu dostępnym w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mysłakowicach do dnia 18.01.2017 r. 

ogłoszenie

oferta

formularz

Czytaj

Zwrot podatku akcyzowego dla Rolników

Wpisany przez Daria w wtorek, 10 stycznia 2017 06:27

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.
W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

 • od 1 lutego 2017r. do 29 lutego 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
 • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

więcej

Czytaj

Zimowe utrzymanie dróg

Wpisany przez Administrator w czwartek, 05 stycznia 2017 16:16

Gmina Mysłakowice informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mysłakowice w sezonie 2016/2017  prowadzi:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z siedzibą  w Mysłakowicach,
ul. Daszyńskiego 16f,
telefon: 75 7131 482,
kom.: 601 751 480.

Osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi z ramienia Wykonawcy jest  Pan Ryszard Rzońca.
Osobą z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną za nadzorowanie usługi jest pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Inwestycji - Wojciech Dudzik, telefon: 75 64 39 987.

 

Zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej:        

 • DW 367   Jelenia Góra - Mysłakowice - Kostrzyca - Kowary                             

Dolnośląska Służba  Dróg i Kolei we Wrocławiu
Rejonowy Oddział Dróg nr 1 w Jeleniej Górze
Tel.: 75 75 51 018; kom.: 609 990 925 –  inspektor liniowy Danuta Lipińska
Tel. dyspozytora – Baza w Lwówku Śląskim: 75 7136 410

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych:

Koordynator: Wydział Dróg Powiatowy w Jeleniej Górze, Tel.: 75 64 73 290


Wykonawca usługi na terenie gminy Mysłakowice: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16F
telefon: 75 7131 482
kom.: 601 751 480

Drogi powiatowe przebiegające przez gminę Mysłakowice:

 • 2741 D Mysłakowice (obwodnica do Karpacza)
 • 2742 D Mysłakowice (ul. Wojska Polskiego) - Miłków
 • 2654 D Jelenia Góra - Łomnica - Karpniki
 • 2718 D Łomnica ul. Świerczewskiego
 • 2735 D Karpniki - Strużnica – Gruszków – Kowary (Wojków)
 • 2778 D Łomnica - Wojanów – Bobrów – Trzcińsko
 • 2752 D Krogulec – Bukowiec – Kostrzyca
 • 2753 D Kostrzyca - Ścięgny
 • 2749 D Wojanów (Jasiowa Dolina) - Jelenia Góra (Maciejowa)
 • 2749 D  Wojanów (Jasiowa Dolina) - Jelenia Góra

 

Czytaj

INFORMACJA

Wpisany przez Administrator w środa, 04 stycznia 2017 14:50

Niniejszym informuję, że do programu najbliższej styczniowej sesji Rady Gminy Mysłakowice wprowadzone zostaną m.in. projekty uchwał w sprawie:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łomnica,
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strużnica.

Wójt Gminy Mysłakowice

Czytaj

postheadericon Razem znaczy lepiej

Projekt „Razem znaczy lepiej – transgraniczna współpraca Gminy Mysłakowice i Miasta Semily” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

alt

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt