In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

postheadericon Ogłoszenie w sprawie racjonalnego poboru wody

W związku z panującą suszą i utrzymującymi się wysokimi temperaturami zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę z sieci wodociągowej. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji zwraca się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody w mieszkaniach oraz gospodarstwach domowych.
Woda powinna być wykorzystywana do celów bytowych. Podlewanie ogródków, mycie samochodów czy napełnianie basenów powoduję zmniejszenie zasobów wody na zbiornikach.

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji podejmuje działania mające na celu utrzymanie stałej dostawy wody pod odpowiednim ciśnieniem.
Jednak z uwagi na zwiększony pobór wody mogą okresowo występować spadki ciśnienia w sieci.

Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Zarząd Spółki KSWiK

postheadericon INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Mysłakowice informuje, że od dnia 8 sierpnia 2018 roku inspektor terenowy z firmy EPH Sp. z o. o. z siedzibą w Lubawce przy ul. Krótkiej 6b/13 przeprowadza na terenie gminy Mysłakowice inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest, znajdujące się na budynkach mieszkalnych, gospodarczych i tp. oraz składowane na gruncie.
W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorowi terenowemu wykonującemu w/w inwentaryzację i poinformowanie go o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.
Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. 75 64 39 985 lub na adres mailowy: techniczny@myslakowice.pl Informacje te można także zgłosić inspektorowi wykonującemu inwentaryzację w terenie.
Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, Gmina będzie miała możliwość pozyskiwania dalszych dotacji na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych u mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Mysłakowice.
UWAGA!
Inspektor terenowy posiada stosowne upoważnienie Wójta Gminy Mysłakowice nr 0052.81.2018 sporządzone w dniu 08.08.2018 r.

Więcej…

postheadericon Termomodernizacja Szkoły w Łomnicy

Gmina Mysłakowice realizuje projekt nr RPDS.03.03.03-02-0006/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w miejscowości Łomnica. W wyniku realizacji projektu nastąpi termomodernizacja obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej na potrzeby uczniów szkoły z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy.

Podstawową grupą docelową są są uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły objętej projektem

Beneficjent: Gmina Mysłakowice

Więcej…

postheadericon Sprzedaż nieruchomości

Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości działki nr 1333/1 w Mysłakowicach - pobierz

postheadericon Informacja

Szanowni Państwo

Z uwagi na utrzymujące się upały w dniu 8 sierpnia 2018 r. (środa) Urząd Gminy Mysłakowice będzie czynny od godziny 7:00 do godziny  15:00

postheadericon Informator SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach przekazuje w Państwa ręce informacje o naszej placówce i świadczonych usługach.
Zapraszamy do przeczytania - pobierz
Dyrektor SP ZOZ Mysłakowice Elżbieta Zakrzewska

Zapraszamy Państwa na wędrówkę w Dolinę Pałaców i Ogrodów, do „niebiańskiej okolicy”, gdzie są „potężne góry na południu i spokojna sielskość na północy”. Gdzie królują lasy, stawy, gaje i najpiękniejsze łąki. Gdzie wielonarodowe i wielokulturowe dziedzictwo jest dumą obecnych mieszkańców gminy, inspiracją do wzbogacania swojej małej ojczyzny własną wyobraźnią i pracą, dla zadowolenia odwiedzających ją turystów. W gminie Mysłakowice położonej między Karkonoszami i Rudawami Janowickimi, w widłach rzeki Łomnicy, Jedlicy i Bobru, wśród wzgórz cudownie wkomponowane w przyrodę zamki i pałace stanowią unikalne zespoły parkowo-pałacowe tworząc niezwykle cenny historyczny krajobraz kulturowy.Proponujemy Państwu odwiedzenie letnich rezydencji, które przez stulecia były własnością arystokratycznych rodów m.in. Schafgotschów, rodziny Zedlitz oraz Hohenzollernów, a na początku XIX w zlokalizował tu swoją rezydencję król pruski Fryderyk Wilhelm III.

q1q2

Warto zatem zobaczyć letnie rezydencje Hohenzollernów w Mysłakowicach, Karpnikach i Wojanowie, siedzibę Fryderyka i Fryderyki hr von Reden w Bukowcu, „Dom Wdowy” i pałac rodziny v. Küster w Łomnicy, neorenesansowy pałac w Wojanowie-Bobrowie „Pałac Dębowy” w Karpnikach, ruiny pałacu v. Deckerów w Dąbrowicy, ślady zamku Sokolec w Górach Sokolich. Przepiękny krajobraz, dobrze rozwinięta baza turystyczna ( około 1000 miejsc noclegowych ), szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, możliwość uprawiania wspinaczki skałkowej to tylko niektóre dodatkowe atuty potwierdzające atrakcyjność tej okolicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Mysłakowice są również domy tyrolskie, z bogato zdobionymi balkonami.Stanowią unikalny, oryginalny i jedyny w Polsce typ architektury drewnianej, przez co są świetną wizytówką dla turystów i przyjezdnych gości odwiedzających Mysłakowice.

q3q4

Wiele z tych domów służy jako gospodarstwa agroturystyczne, a w jednym z nich znajduje się muzeum tyrolskie, przedstawiające wydarzenia związane z przybyciem Tyrolczyków na te tereny. Nie będziecie Państwo mieli problemów ze znalezieniem noclegów w Dolinie Pałaców i Ogrodów, w gminie Mysłakowice czekają na Was wykwintne hotele, ośrodki kolonijno-wypoczynkowe, przytulne pensjonaty, schroniska i gospodarstwa agroturystyczne, które oprócz miejsc noclegowych oferują ciekawy program pobytu. Możecie liczyć na degustacje lokalnych specjałów oraz gościnność gospodarzy.

gazetka1

 

karkonosze_logotyp_rgb

 

 

 

alt