postheadericon Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Sołectwie Wojanów - Bobrów

Na podstawie § 24 ust. 4 Statutu Sołectwa Wojanów – Bobrów uprzejmie zawiadamiam wszystkich mieszkańców Sołectwa Wojanów - Bobrów, iż w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Wojanowie odbędzie się Zebranie Wiejskie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019 - 2023.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

1. otwarcie Zebrania Wiejskiego, przedstawienie porządku obrad,
2. wybór protokolanta Zebrania Wiejskiego,
3. przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Sołtysa i Rady Sołeckiej za kadencję 2015-2019,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, autoprezentacja,
6. głosowanie tajne i wybór Sołtysa,
7. ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyboru Sołtysa,
8. podjęcie uchwały w sprawie ilości członków Rady Sołeckiej,
9. zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
10. głosowanie tajne i wybór członków Rady Sołeckiej,
11. ogłoszenie wyników wyborów członków do Rady Sołeckiej,
12. wybór przedstawiciela Sołectwa do prac w Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
13. zamknięcie Zebrania Wiejskiego.


                                                    Wójt Gminy Mysłakowice
                                                        /-/ Michał Orman