postheadericon Konsultacje społeczne.

Wójt Gminy Mysłakowice zaprasza na spotkanie konsultacyjno-społeczne w sprawie

"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereu Gminy Mysłakowice"

Program usuwania azbestu.